IHG Hotels & Resorts สนับสนุนชุมชนทั่วภูมิภาค SEA

IHG Hotels & Resorts ได้เผยแพร่รายงาน South East Asia Communities Report เป็นครั้งแรกเพื่อเฉลิมฉลองความร่วมมือระหว่างพันธมิตรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนนับหมื่นทั่วภูมิภาค

ไม่ใช่เพียงเรื่องความสำเร็จเชิงตัวเลขเท่านั้น รายงานฉบับนี้ยังแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่ได้ทำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน และเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง โดยการแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ทาง IHG หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นทั้งในปีนี้ และปีต่อๆ ไป

สำหรับประเทศไทย IHG ได้ให้การสนับสนุนพันธมิตรส่งเสริมสังคมมากกว่า 50 ราย ยกตัวอย่างเช่น Steps ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทยที่มุ่งมั่นจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้าใจต่อผู้ฝึกและธุรกิจ รวมถึงองค์กรต่างๆ ถึงศักยภาพของผู้ที่มีความหลากหลายทางการรับรู้ (Neurodivergent people)  โดย Steps และ IHG ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาแนวทางการฝึกอบรมสำหรับการจ้างงานของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางการรับรู้ในประเทศไทย โดยมีการพัฒนาผ่านการสำรวจ แผนผังการทำงาน และการฝึกอบรม ซึ่งมีแผนที่จะขยายตัวโครงการไปอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากความสำเร็จของโครงการนำร่องในโรงแรม 5 แห่งของ IHG

คุณเคท เกอริทส์  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ IHG Hotels & Resorts กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจกับโครงการต่างๆ ที่เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรส่งเสริมสังคมมากกว่า 50 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ช่วยให้กว่า 13,000 คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และด้วยการทุ่มเทเวลา ความสามารถ และพลังงานจากเพื่อนร่วมงานของเรา ทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่อผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับโรงแรมและสำนักงานของเราอย่างแท้จริง”

“เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ IHG ได้ให้โอกาสในการจ้างงานกับผู้พิการ และด้วยความร่วมมือของเรากับองค์กร เช่น Steps นั้น ยิ่งทำให้วัฒนธรรมองค์กรที่บ่มเพาะความเท่าเทียมของเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการจ้างงานที่สนับสนุนความเท่าเทียมของโรงแรมในเครือ IHG มีส่วนช่วยอย่างมากในการเปลี่ยนแนวความคิดของผู้คน รวมถึงสร้างการเปิดรับความหลากหลายภายในโรงแรม”

“รายงาน South East Asia Communities Report ที่จัดทำขึ้นครั้งแรกนี้ ถือเป็นการเฉลิมฉลองความมุ่งมั่นของเราในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อชุมชนโดยรอบของเราอย่างแท้จริง”

แม็กซ์ ซิมป์สัน CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง STEPS กล่าวว่า “มีคนในประเทศไทยมากกว่าสองล้านคนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการ แต่ในจำนวนดังกล่าวมีจำนวนน้อยกว่า 25% ที่ได้รับการจ้างงาน ซึ่งนับเป็นกลุ่มผู้มีความสามารถขนาดใหญ่ที่ธุรกิจสามารถพัฒนาเพื่อเป็นบุคลากรคุณภาพได้  ความร่วมมือของเรากับ IHG ช่วยแสดงให้เห็นแล้วว่า การจ้างงานผู้ที่มีความหลากหลายทางการรับรู้นั้นสามารถทำได้ ซึ่งนอกจากจะสร้างประโยชน์ให้ตัวพวกเขาเองและผู้ดูแลแล้ว ยังช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการดูแลภายในองค์กรที่ใช้เป็นแนวทางการจ้างงานที่เท่าเทียมมากยิ่งขึ้นด้วย”