Gilgit-Baltistan, Pakistan

Pakistan เป็นดินแดนอันอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และความสวยงามของภูมิทัศน์ โดยเฉพาะในดินแดนทางภาคเหนือของประเทศ ในเขตแดนปกครองตนเองของ Gilgit-Baltistan  ชาว Gilgit Baltistan เป็นกลุ่มชนพื้นเมือง Pakistan ที่อยู่กับธรรมชาติแห่งเทือกเขาสูงที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักนิยมไต่เขา เดินป่า หรือนักท่องเที่ยวที่นิยมธรรมชาติทั่วโลก

Photo by nauman ahmed

Gilgit Baltistan มีภูเขาที่ยิ่งใหญ่ทั้งสามมาบรรจบกัน คือ เทือกเขาหิมาลัย คาราโคลัม และฮินดูกูช จึงเป็นสถานที่พิเศษทางด้านภูมิศาสตร์ ทั้งเป็นแหล่งที่อยู่ของพืชหายากและสัตว์หายาก ที่แวดล้อมด้วยหุบเขาสวยงาม และความพราวแพรวของทะเลสาบสีมรกต ที่รับน้ำใสละลายลงมาจากกราเซีย หรือธารน้ำแข็งที่มีอายุนับล้านปี

Photo by Shakeel Ahmad on Unsplash

Gilgit-Baltistan เป็นภูมิภาคของการท่องเที่ยวเชิงการผจญภัยของปากีสถาน มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นที่ชื่นชอบมากมาย อีกทั้งผู้คนที่เป็นมิตร มีความเรียบง่ายในการดำรงชีวิต ภูมิประเทศรายล้อมด้วยยอดเขาที่สูงที่สุดของโลก เช่น K-2 เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจาก Mount Everest แล้วที่ราบสูง Deosai Plains  เป็นที่ราบกว้างที่สุดและยาวที่สุดในโลก มีทะเลสาบบนที่สูงที่สวยงามมากกว่า 10 แห่ง ภูมิอากาศยอดเยี่ยม ท้องฟ้าและสายธารน้ำไหลที่สดใส สะอาดบริสุทธิ์ ทำให้ Gilgit Baltistan เป็นจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบสำหรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก

Photo by Jessica Anderson on Unsplash

คาราโครัมไฮเวย์  หรือ KKH

คาราโครัมไฮเวย์  หรือ KKH เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคใหม่ในปากีสถานที่งดงามและอยู่สูงที่สุดในโลกราว 4,693 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เชื่อมจากปากีสถานไปยังประเทศจีน  โดยตัดผ่านภูเขาที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 3 คือ หิมาลัย คาราโคลัม (Karakoram) และ ฮินดูกูช (Hindukash) โดยมีบางตอนผ่านแม่น้ำสินธุและเส้นทางสายไหมเส้น ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่ติดต่อค้าขายกันระหว่างเอเชียและยุโรป ทั้งมีการเชื่อมต่อและถ่ายทอดวัฒนธรรมมาแต่โบราณอีกด้วย คาราโคลัมไฮเวยฺตั้งต้นจากเมืองราวัลปินดี ในปากีสถาน ไต่ระดับความสูงไปตามเทือกเขาคาราโครัมพาดผ่านภูมิประเทศที่งดงามตระการตา ไปสิ้นสุดที่เมืองคัชการ์ มณฑลซินเจียง ประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อปี 1966 เสร็จสมบูรณ์ในปี 1986 ใช้เวลาก่อสร้างถึง 20 ปี มีระยะทาง 1,300 กิโลเมตร โดย 413 กิโลเมตร อยู่ในประเทศจีนและอีก 887 กิโลเมตรอยู่ในปากีสถาน โดยการร่วมทุน วิศวกร และแรงงานร่วมกัน

Photo by Ali Hussnain Virk on Unsplash

เมืองกิลกิท เมืองหลวงของ Gilgit Baltistan เป็นเมืองหนึ่งบนเส้นทางสายไหมในอดีตที่พุทธศาสนาได้เผยแผ่มาถึงจากเอเชียใต้ และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ เป็นจุดเริ่มต้นการท่องเที่ยวของการเดินขึ้นสู่เทือกเขาหิมาลายัน และเดินทางไปท่องเที่ยวคาริมมาบัด หรือฮุนซ่าวัลเล่ย์ หรือ Fairy meadow หรือเส้นทางสู่ชายแดนปากีสถาน-จีน ที่ราบสูงจีราบ ด้วยมีท่าอากาศยาน และถนนที่เชื่อมต่อมาจากเมืองสำคัญของปากีสถาน

Photo by Mehtab Farooq on Unsplash

เมืองคาริมาบัด 

เมืองคาริมาบัด เป็นที่ตั้งของหุบเขาฮุนซ่า ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ระยะทางห่างจากเมืองกิลกิตประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าเกือบ 3 ชั่วโมง ระหว่างการเดินทางจะได้เพลิดเพลินกับความงามของทิวทัศน์สองข้างทาง ในคาริมาบัดมีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน หุบเขาฮุนซ่าตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำฮุนซ่า อยู่ในระดับราว 2500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ครอบคลุมพื้นที่ 7900 ตารางกิโลเมตร โดยเมืองคาริมาบัด(เดิมชื่อว่า Baltir) เป็นเมืองใหญ่ ที่มีทัศนียภาพสวยงาม โอบล้อมด้วยภูเขาที่สูงตระหง่านอย่างเช่น Ultat Sar ภูเขาราคาโพชิ ภูเขาโบจาฮาเกอร์ เดอร์มาเซอร์ 2 และภูเขา บลิมาติ้ง พร้อมทั้งยอดเขาเลดี้ฟินเกอร์ ยอดเขาสูงเสียดฟ้า ฮุนซ่า และยอดเขาดิรัน ซึ่งภูเขาเหล่านี้มีความสูงไม่ต่ำกว่า 6000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อุณหภูมิในเดือนพฤษภาคมจะสูงที่สุดราว 27 องศาเซลเซียร์ อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว -10 องศาเซลเซียร์ เส้นทางมักจะถูกปิดกั้นด้วยหิมะ

เจ้าสาวใน Hunza/ Photo by Hunza Water

เป็นพื้นที่มีอ๊อกซิเจนปริมาณสูง ที่เป็นผลมาจากความมหัศจรรย์แห่งเทือกเขาหิมาลัย ทำให้อากาศบริสุทธิ์ อีกทั้งโอโซนยังเป็นผลดีต่อพืชผักที่ปลูกในบริเวณนี้ มีเชื้อโรคต่ำ ใช้และดื่มน้ำที่ละลายมาจากกราเซีย มีผลแอบปิคอตแห้งให้รับประทานตลอดทั้งปี และวิถีวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานมาจากธรรมชาติดั้งเดิมของชาวฮุนซ่าทำให้ประชากรมีสุขภาพดี ทั้งหนุ่มสาวฮุนซ่ามักหน้าดี สวย หล่อ เพราะมีเชื้อสายจากชนชาติที่เป็นทหารติดตามพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช

Photo by  Amazing Places on Our Planet

Baltit Fort เป็นป้อมปราการโบราณในหุบเขา Hunza  อยู่บนเขาสูงที่สามารถมองเห็นเมืองคาริมาบัด ที่สวยงาม มีพื้นที่เกษตรสลับกับต้นไม้สูง ที่ลำน้ำฮุนซ่าไหลรินผ่าน Baltit Fort ก่อสร้างมาเมื่อกว่า 700 ปีก่อน และมีการสร้างใหม่และการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตลอดหลายศตวรรษ ในศตวรรษที่ 16 เจ้าชายท้องถิ่นแต่งงานกับเจ้าหญิงจาก Baltistan ที่นำนายช่างฝีมือบัลติมาทำการบูรณะอาคารที่เป็นส่วนหนึ่งของสินสอดทองหมั้น พระราชวังและป้อมปราการที่เข้มแข็งของอาณาจักรฮุนซ่า ที่ยืนยงมาตั้งแต่สมัยเส้นทางสายไหม ซึ่งตัวอาคารมีลักษณะผสมของสถาปัตยกรรมบัลติสถาน ได้รูปทรงอาคารของทิเบตมาอีกทอดหนึ่ง

ป้อมได้ร้างในปี 1945 ทำให้ป้อมเริ่มมีการพังและสลายตัวอยู่ในลักษณะซากปรักหักพัง ภายหลังจึงได้มีการสำรวจ โดย Royal Geographical Society จากลอนดอน และได้รับการสนับสนุนจาก The Aga Khan Trust for Culture Historic Cities ซึ่งได้สร้างใหม่เสร็จสมบูรณ์ในปี 1996 และปัจจุบันได้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์

Photo by  Amazing Places on Our Planet

Altit  Fort เป็นป้อมโบราณที่เมือง Altit ในหุบเขา Hunza ใน Gilgit Baltistan ประเทศปากีสถาน อีกแห่งหนึ่ง เดิมทีเป็นบ้านของผู้ปกครองตามรัฐธรรมนูญของรัฐ Hunza ที่มีชื่อเมียร์แม้ว่าพวกเขาจะย้ายไปอยู่ที่ป้อม Baltit ที่มีอายุน้อยกว่าสามศตวรรษต่อมาก็ตาม Altit Fort และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหอคอย Shikari มีประมาณ 1,100 ปี ซึ่งทำให้โบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดใน Gilgit-Baltistan

ป้อมปราการ Altit อยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก แต่เพิ่งได้รับการบูรณะโดย The Aga Khan Trust for Culture Historic Cities และรัฐบาลนอร์เวย์สนับสนุนโครงการ โดดเด่นด้วยห้องพักขนาดเล็กและเพดานต่ำ มีการแกะสลักด้วยไม้อย่างประณีต ญี่ปุ่นมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหมู่บ้านเก่าแก่ โดยรอบ Altit Fort เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้ประชาชนมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2550

Photo by Sabeer Darr on Unsplash

Eagle Nest เป็นที่ราบบนยอดเขาสูง ที่เดินขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกและขึ้น ได้เห็นภูเขาที่ล้อมรอบในมุมสูงสลับซับซ้อน สวยงามทุกฤดูกาล เดินลงมาลงเข้าพักในรีสอร์ทชื่อเดียวกัน ในบนริเวณรีสอร์ทก็สามรถชมวิวภูเขาได้อีกเช่นกัน ภายในรีสอร์ทมีสวนผลไม้เมืองหนาวและไม้ดอกไม้ประดับ ด้วยอากาศที่เยือกเย็น แดดสว่างสดใส และอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำ สวนไม้ดอกจึงออกดอกอวดช่อสวยให้ได้ชื่นชม

Photo by Sabeer Darr on Unsplash

Attabad lake

Attabad lake ทะเลสาบน้ำสีเทอร์ควอยซ์สวยงามมีความยาวถึง 14 กิโลเมตร  และแคบ จากฮุนซ่าใช้เวลา 2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงครึ่งจึงถึงฮุนซ่า  มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาสูงล้อมรอบทะเลสาบที่มีน้ำสีเทอร์ควอยส์สวยงาม ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากน้ำฝนขังหลังเกิดแผ่นดินไหว เมื่อปี 2009 หินจากภูเขาได้สไลด์ลงมากั้นแม่น้ำฮุนซ่าเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2010 ทำให้เกิดน้ำท่วมเกิดผลเสียอย่างมากแก่ฮุนซ่า ทางสัญจรถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง ส่วนหนึ่งของทางหลวง Karakorum ถูกจมอยู่ใต้น้ำเนื่องจากแผ่นดินถล่มในครั้งนั้น ในปี 2014 จึงได้มีการก่อสร้างเชื่อมต่อคาราโครัมไฮเวย์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีอุโมงค์ 5 แห่งที่ Attabad Barrier Lake อุโมงค์ห้าแห่งยาวเจ็ดกิโลเมตรเป็นส่วนหนึ่งของระยะทาง 24 กม. ของทางหลวง Karakorum (KKH) ซึ่งได้รับความเสียหาย โครงการปรับโครงสร้างนี้เป็นผลงานชิ้นเอกที่ก่อสร้างเสร็จแล้วในราคา 275 ล้านเหรียญ โดยความร่วมมือระหว่างปากีสถานและประเทศจีน ปัจจุบัน Attabad lake เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไป และล่องเรือสักครั้ง หากจะเดินทางไปเที่ยวฮุนซ่า

Passu Valley / Photo by Qasim Nagori on Unsplash

Passu Valley  เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่บนเส้นทางทางคาราโครัมไฮเวย์ข้างๆ แม่น้ำฮุนซ่า ทางตอนใต้ของหมู่บ้านจะมีธารน้ำแข็งซึ่งต้องเดินเข้าไปในระยะสั้นประมาณ 2 กิโลเมตร จึงจะพบ ทางด้านหลังจะมองเห็นยอดเขา Passu ธารน้ำแข็ง Passu นี้จะไหลไปเชือมโยงกับธารน้ำแข็ง Batura  เราจะได้พบกับธารน้ำแข็ง passu สีขาว อันยิ่งใหญ่ตระการตา จากจุดชมวิวอีกด้านหนึ่งของธารน้ำแข็ง passu ซึ่งต้องขับรถเลยขึ้นไปทาง passu และจอดชมระหว่างทาง เราจะเห็นยอดแหลมชัดเจนทางด้านซ้ายมือ คือ Passu Sar (หรือ Passu SAR, Passu I) ยอดเขาใน Batura Muztagh ส่วนหนึ่งของเทือกเขา Karakoram ที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ Gilgit Gilgit Baltistan-ปากีสถานตะวันตกของ Hunza หุบเขา ซึ่งเป็นจุดสูงของเทือกเขา Passu ซึ่งรวมถึง Passu Diar (หรือ “Passu ตะวันออก”, “Pasu II”) จุดสูงสุดอยู่บนสันเขาหลักของ Batura Muztagh ประมาณ 7 กม. (4 ไมล์) ทางตะวันออกของ Batura Sar 

Khun-zerav National Park/ Photo by Mehtab Farooq

Khun-zerav National Park หรือที่เรียกกันผิดๆว่า Khunjerab คำว่า Khun หมายถึงเลือด และZerav หมายถึง ลำธาร ในภาษาพื้นเมือง ชื่อของอุทยานได้รับการเผยแพร่แบบผดิๆเป็นเวลานานและไม่ได้มีการแก้ไขทำให้เกิดการเรียกผิดๆเป็น Khunjerab ในภาษาอื่นๆด้วย
อุทยานแห่งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องแกะมาโคโปโล เสือดาวหิมะ และบาร์รอล ในปี ค.ศ1979 นอกจากนี้ยังมีสัตว์อีกหลากหลายสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งนี้แบ่งเป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 16 ชนิดอาทิเช่น หมีสีน้ำตาล ตัวไอเบกซ์ หมาป่าทิเบต แมวน้ำเป็นต้น และยังมีนกอีกกว่า 66 ชนิด เช่น นกอินทรีสีทอง อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย นกกระสานวล พิราบหิมะ เหยี่ยวชวา เป็นต้น

Photo by Muhammad Nauman Iqbal

Khunjerab Pass เป็นเส้นทางที่ราบสูงผ่านเทือกเขาคาราโครัม เป็นเส้นทางชายแดนระหว่างปากีสถานกับตอนใต้ของมณฑลซินเจียงประเทศจีน มีระดับความสูง 4,693 เมตรหรือ 15,397 ฟุต ถือว่าเป็นทางผ่านพรมแดนระหว่างประเทศที่สูงที่สุดในโลก

พบกับความประทับในการเดินทางท่องเที่ยวปากีสถานตอนเหนือ กิลกิต บัลติสถาน (Gilgit Baltistan) ดินแดนแห่งภูเขาสูงที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักนิยมท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติบริสุทธิ์จากทั่วโลก

เวลาที่เหมาะกับการท่องเที่ยว

ระหว่างเดือนมีนาคมไปจนถึงปลายเดือนกันยายน

การเดินทาง

จากกรุงเทพสู่กรุงอิสลามาบัด โดยสายการบิน Thai Airways/ จากกรุงอิสลามาบัดถึงเมืองกิลกิต สายการบิน PIA (Pakistan International Airlines)

ที่พักแนะนำ

Hunza Serena Inn Hotel/www.serenahotel.com

Eagle’s Nest Hotel/www.facebook.com/Hunzaeaglesnest

anywhere anywheretravels anywherevacations